Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo jsme

24. 3. 2015

Klub seniorů České strany sociálně demokratické je zájmovým hnutím členů ČSSD   vyššího věku. Jeho existence vychází ze Stanov ČSSD. Jeho členem v místě nebo okrese se může stát každý člen nebo členka ČSSD, kteří dosáhli věku 60 let. Podíl členů ČSSD starších šedesáti let je vyšší než 30% a mírně narůstá, což odpovídá všeobecnému populačnímu vývoji.                                    Smyslem klubu seniorů je aktivizovat starší členy strany k všestrannému napomáhání plnění programu strany, zejména se zřetelem na uplatnění sociálně   demokratických tradic.Jeho cílem je posilovat při plném respektování přirozené     názorové pestrosti sjednocující tendence v ČSSD, opírající se zejména o demokratické tradice ČSSD a ČSR, o humanitární odkaz T.G.Masaryka a E.Beneše a moderní principy sociálně demokratického hnutí.                               Klub byl založen v samých počátcích obnovy činnosti strany. Jeho zakladatelem byl jeho současný čestný předseda a čestný předseda ČSSD Slavomír Klaban a další  členové strany, kteří vstoupili do strany vesměs před rokem 1948.Spolu z dalšími výrazně pomohli v procesu obnovy činnosti strany.                               Oficiálně existují kluby seniorů ČSSD od roku 1991 v celé republice.Mnohé vykazují bohatou činnost a výrazně přispívají autoritě strany ve společnosti.           Současným předsedou Celostátního klubu seniorů je Petr Kolman z Pardubického kraje.Krajský klub Jihočeského kraje tvoří okresní kluby seniorů České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Strakonice a Tábor. Členové klubu seniorů aktivně působí ve funkcích různých orgánů ČSSD,             v zastupitelstvech obcí a měst i odborných komisích.                                           Svými zkušenostmi aktivně přispívají k řešení vnitrostranických i celospolečenských událostí a problémů. Zajímají nás konkretní otázky důchodového a sociálního zabezpečení seniorů, ale i mladých rodin, chceme       aktivně spolupracovat se svazem demokratických žen i se zájmovou organizací     Mladých sociálních demokratů.                                                                         Našim cílem je rovněž vytvářet mezi členskou základnou klubů seniorů vzájemnou kolegialitu,spolupráci jednotlivých klubů,vzájemné poznávání a výměnu zkušeností.Tuto aktivitu organizujeme vzájemnými návštěvami, besedami, oceněním seniorů při významných slavnostních výročích, ale i osobních výročích a dalšími společenskými akcemi.                                                                         Předsedou Krajského klubu seniorů je Josef Arnošt z OKS Tábor.                       Adresa Krajského klubu seniorů Jihočeského kraje:                                             KVV ČSSD Jihočeský     Rudolfovská 131/69   370 01 České Budějovice             Telefon:387 315 717         na předsedu: 607 96 10 10