Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oslava dne seniorů

OSLAVILI JSME DEN SENIORŮ

V rámci Dne seniorů 1.10. 2017 , proběhla dne 3.10. plánovaná akce Klubu seniorů ČSSD Jihočeského kraje, a to návštěva Státního hřebčince v Písku. 33 členů KS z okresů Tábor, Strakonice, Prachatice a Písek se zúčastnilo prohlídky hřebčince V Písku, včetně odborného a fundovaného výkladu jeho ředitele a současně i senátora za ČSSD ing. Karla Kratochvíleho. Ten nás velice podrobně seznámil s historií hřebčince , prohlédli jsme si výstavní prostory, kde je historie popsána a fotografiemi zdokumentována od samého počátku až do současné doby. V praktické části jsme posléze navštívili všechny důležité objekty hřebčince, konkrétně pak 4 objekty ustájených koní a krásnou starou jízdárnu, kde se provádějí jak aukce koní k nabídce a posléze k jejich prodeji, tak se zde konají i zábavné a poučné akce pro veřejnost a pochopitelně i jízda na koních. Ředitel Kratochvíle nám velice podrobně vysvětlil celou složitost samotného chovu, osvětlil nám způsob, jakým se nejenom chovají, ale i získávají pro kvalitní chov i koně často velice drahé. Sdělil nám, že písecký hřebčinec udržuje spolupráci s chovateli koní jak v ČR, tak v cizině, kupříkladu s chovateli v Holandsku. Dále nám vysvětlil i rozdíly mezi jednotlivými koňmi podle jejich původu. V průběhu celé akce jsme si tak mohli sami vytvořit obrázek o tom, jak je tato práce sice náročná a složitá, ale pro ČR velice výhodná ,a to jak po stránce zachování tradice chovu, ale také v tom, že v tomto oboru patříme k předním státům v Evropě a úspěšným chovem ČR dobře reprezentujeme. Na závěr akce ještě proběhla krátká beseda se senátorem Kratochvílem na politické úrovni, kde odpovídal na některé dotazy přítomných. U jednoho problému, který zde byl zvláště diskutován, byly značné nejasnosti, které nebylo možné hodnověrně rozebrat ani v diskuzi . Týká se to těžby lithia v podkrušnohoří. Podpis našeho ministra obchodu a průmyslu pana Jiřího Havlíčka se společností z Austrálie původnímu tvrzení, že vše zůstane v rukou ČR, vnáší přinejmenším nedůvěryhodnost a je obava, aby se vlastní těžba nestala dalším tunelem jako OKD.

Akce byla podle mínění zúčastněných členů velmi zdařilá a poučná a ředitel Státního hřebčince Písek Ing. Karel Kratochvíle za její kvalitní průběh od nás obdržel nejenom poděkování, ale i spontání potlesk.

Antonín Černý

předseda OKS Písek

Připojuji se k hodnocení akce ke dni seniorů, překvapilo mě jaký mají v Písku

krásný areál pro chov koní. Po podrobném výkladu př.Kratochvílem si i laik

jako jsem já umím představit jak se udržuje tradice a kvalita v chovu koní.

Za KVKS ČSSD Jčk děkuji předsedovi OKS Písek př.Černému za organizaci

tohoto setkání a senátorovi př.Kratochvílemu za umožnění tohoto zážitku.

Josef Arnošt

Předseda KVKS ČSSD Jčk

hrebc.-pisek-3.10.-039.jpg-1.jpghrebc.-pisek-3.10.-025.jpg-2.jpghrebc.-pisek-3.10.-028.jpg-3.jpghrebc.-pisek-3.10.-031.jpg-4.jpghrebc.-pisek-3.10.-020.jpg-5.jpghrebc.-pisek-3.10.-003.jpg6.jpghrebc.-pisek-3.10.-004.jpg-7.jpghrebc.-pisek-3.10.-015.jpg-8.jpghrebc.-pisek-3.10.-019.jpg-9.jpgimg_20171003_125831.jpg-10.jpgimg_20171003_130522.jpg-11.jpgimg_20171003_135955.jpg-12.jpgimg_20171003_143215.jpg13.jpg