Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obnova činnosti ČSSD

27. 3. 2015

Signálem k obnově činnosti ČSSD na domácí půdě bylo vystoupení Slavomíra Klabana, Břetislava Nedbálka a Vladislava Všetečky dne 19.listopadu 1989. Prvním dvěma bylo tou dobou 67, Všetečkovi 65 let.Patřili tenkrát k těm "mladším" členům strany, kteří ještě pamatovali svůj růst v DTJ a sociálnědemokratické mládeži. Členům ČSSD, kteří vstoupili do strany v období 1945 do února 1948 bylo tou dobou 61 let. Tak se rozbíhá obnova činnosti ČSSD, hlavně zásluhou straších, dřívějších členů, narozených nejpozději v roce 1928 (výjimečně v roce 1929). K nim se přidali mladí a mladší členové, hlavně ze sociálnědemokratických rodin, kteří převzali štafetu od rodičů, nebo i prarodičů(kupř.Petra Buzková, Martin Starec, Nedbálkové a řada jiných).V době obnovovacího sjezdu v Břevnově měla tak strana již 8000 registrovaných členů(tři měsíce po zahájení činnosti ! ).Mezi původními obnoviteli ČSSD byli ve velkém počtu lidé, komunistickým režimem diskriminovaní, žalářovaní - často po dlouhou řadu let. Bylo dosti takových, kteří přečkali perzekuci nacistickou i komunistickou. V původně vzniklém klubu seniorů ČSSD, založeným Slavomírem Klabanem, bylo vysoké procento takto postižených. Jejich jména nacházíme i ve výčtu odsouzených sociálních demokratů komunistickými soudy na str.74 až 86 sborníku vydaného ke 120. výročí založení ČSSD.                                                   Je samozřejmé, že klub seniorů svoji činnost v počátku ve velké míře zaměřil na spolupráci a orgány řešícími problematiku odškodnění účastníků druhého a třetího odboje. Struktura členské základny se plynule měnila. Přibývalo nových šedesátníků, postupně odcházeli starší. Tím také ubývalo v klubu a ve straně vůbec členů postižených komunistickými soudy. Měnilo se programové poslání, zaměření a zájmy.                                                                                           Klub disponuje archivními, podklady, dnes cennými pro celkový historický pohled na nové období strany. Většinu zajistil čestný předseda ČSSD Ing.Slavomír Klaban CSc. Mezi historicky velmi cenným materiálem jsou dnes již unikátní doklady a spisy i před rokem 1948.Obsahuje i poměrně rozsáhlý soubor exemplářů deníku Právo lidu,pokud v bodě obnovy strany vycházel.Dalšími unikátními dokumenty jsou i návrhy na státní řády. Posouzení, archivními uspořádání a historické vytěžení této agendy je úkolem nejen seniorů.                 Prvním předsedou klubu seniorů byl čestný předseda ČSSD a současný čestný předseda Klubu Ing.Slavomír Klaban CSc. V čele Klubu seniorů stál do roku 2003.Klub seniorů se řídí stanovami ČSSD a vlastním statutem, který schvaluje Ústřední výkonný výbor ČSSD. Okresní a Krajské kluby seniorů pracují v převážné většině okresů a krajů České republiky jako součásti příslušných organizací ČSSD. Všechny Krajské kluby jsou zastoupeny v celostátním výboru Klubu seniorů. Klub seniorů je členem evropské seniorské organizace(ESO), založené v roce 2001 Evropskou sociálně demokratickou stranou(PES) při evropském parlamentu. V krátké době si zde vybudoval velmi významné postavení. Současná místopředsedkyně klubu seniorů Ing.Květoslava Kořínková, CSc je členkou revizní komise ESO.